Menu Sluiten

Podium Zuidhaege

Het Andere Podium

Podium Zuidhaege is het andere podium in Assen waar ruimte is voor vernieuwing, experiment en ook aandacht is voor talent en talentontwikkeling. Podium Zuidhaege draagt zo op eigen wijze bij aan de uitvoering van de cultuurnota 2021 – 2024 van de gemeente Assen.

Podium Zuidhaege scout talent en stimuleert de creatieve ontwikkeling van jeugd, jongeren, alsook volwassen en heeft daarnaast speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Podium Zuidhaege is inclusief en creëert aanbod voor álle inwoners van Assen. De amateursector speelt daarbij een belangrijke rol. Podium Zuidhaege onderkent het belang van een vitale amateursector en ondersteunt amateurverenigingen tijdens presentaties, voorstellingen en concerten op het gebied van licht en geluid, publieksbegeleiding, horeca en kaartverkoop. Tot slot biedt Podium Zuidhaege podiumaanbod waarin zes themafestivals verdeeld over het jaar centraal staan met een programmering die afstraalt op de stad en de regio, maar ook een nationale aantrekkingskracht heeft.

Met het totaalpakket aan programmering en het aanbod aan kunst- en cultuureducatie draagt Podium Zuidhaege bij aan de ambities van de gemeente Assen op het gebied van kunst en cultuur en de culturele diversiteit. Podium Zuidhaege genereert impact in kwantitatieve zin (Podium Zuidhaege heeft jaarlijks +/- 70.000 bezoekers) en is zo aanjager van de cultuurbeleving. Podium Zuidhaege genereert sociale impact door laagdrempelig te zijn, door aanbod te genereren voor een divers publiek qua leeftijd, interesses en culturele diversiteit.

Stichting en stichtingsbestuur

Podium Zuidhaege is een stichting: Stichting Zuidhaege 2. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vier leden. In verband met het vertrek van één lid van het bestuur is een procedure opgestart om in deze vacature te voorzien.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Dhr. Geert Kruize                –           voorzitter
  • Dhr. Edgar Anholts              –          secretaris
  • Dhr. Fred Haas                     –          penningmeester
  • Dhr. Bert Naarding              –          bestuurslid
  • Vacature

De algemeen manager André Arends voert het beleid van het bestuur uit. Zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het directiestatuut. Het bestuur vergadert minimaal zesmaal per jaar.

Podium Zuidhaege staat voor: 

  • Gastvrij – iedereen is welkom, onze gasten worden gastvrij ontvangen en onderhouden. Onze medewerkers staan open voor vragen en zorgen dat gasten en  huurders hun activiteiten kunnen uitvoeren;
  • Flexibel – eigenheid en wensen van gasten en medewerkers worden gezien. Gasten kunnen hun wensen kenbaar maken, de medewerkers van Podium Zuidhaege proberen hieraan te voldoen;
  • Inspirerend – onze gasten raken enthousiast door kunst en cultuur. Samen met onze huurders werken we dagelijks aan een divers aanbod voor alle doelgroepen;
  • Samenwerken – kunst en cultuur maken wij samen met onze huurders, gasten en stakeholders.

 

Podium Zuidhaege wordt gesteund door:

Podium Zuidhaege is partner van het consortium Ontwikkelrecht:

 

Podium Zuidhaege in vogelvlucht

Benieuwd wat wij in 2021 allemaal gedaan hebben?
Klik op de afbeelding om ons jaarbericht 2021 te bekijken

Algemene voorwaarden

Klik voor onze algemene voorwaarden hieronder op het PDF-bestand

Download