Menu Sluiten

Steeds meer coronamaatregelen worden losgelaten. Dat werd ook duidelijk tijdens de persconferentie op 14 september. Ook Podium Zuidhaege volgt de richtlijnen van de overheid. Dat betekent dat we vanaf 25 september de specifieke maatregelen gaan loslaten, maar corona is niet weg, dus moeten we wel voorzichtig en alert blijven.

Algemeen vanaf 25 september

 • De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
 • Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en bij klachten testen bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes blijft allemaal van belang om besmetting te voorkomen.
 • Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. We hebben dit advies niet strikt opgevolgd omdat wij ook een servicegerichte instelling zijn en mensen fysiek ons gebouw bezoeken, maar tot nu toe zijn we soepel met het thuiswerken omgegaan.

Vaccineren

Er is in de samenleving veel discussie over het registreren van vaccinaties. Als dienstverlenende organisatie hebben wij dagelijks mensen over de vloer in de lobby/foyer, theatercafé of theater- en concertzaal. Het is ieders eigen professionele verantwoordelijkheid om risico’s voor jezelf en anderen te voorkomen.

Bijeenkomsten

De maximale aantallen voor overleggen en bijeenkomsten worden losgelaten. Wel is het dringende advies om goed te blijven ventileren (ramen open) en om bijeenkomsten met meer dan 50 personen te organiseren op externe locaties met in achtneming van richtlijnen van die locaties.

Testen

De richtlijn blijft: Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD. Je kunt ook een zelftest doen, maar deze moet altijd gevalideerd worden door een test bij de GGD.

 

ACTIVITEITEN

Voorstellingen en evenementen

We volgen hier de regels zoals de overheid die heeft opgesteld, te vinden op de website van de overheid hier. Op de website staat het volgende:

Vanaf 25 september 2021 is alleen met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar toegang mogelijk:

 • in alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines),
 • bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en
 • bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters).

Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Horeca en evenementen

 • In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden.
 • Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs.
 • Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd.
 • Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten. Dit geldt ook voor het Theatercafé van Podium Zuidhaege.
 • Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur.

Activiteiten ICO @Podium Zuidhaege

Voor de activiteiten bij Podium Zuidhaege, die georganiseerd worden door het ICO, voor leerlingen van het BO en VO, volgen we de coronaregels voor het onderwijs zie hier. In het kort kom het er op neer dat het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij één besmetting. De GGD besluit op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school.

Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat. Het ministerie van OCW stelt samen met het RIVM praktische richtlijnen op die zo snel mogelijk worden gecommuniceerd middels een nieuw servicedocument. De PO-Raad vertaalt deze in overleg met de sociale partners in geactualiseerde protocollen.

Koren en Orkesten

Voor koren en orkesten geldt hetzelfde als hierboven onder het kopje bijeenkomsten. U kunt dus gewoon repeteren en gebruikmaken van de repetitieruimtes. Wel gelden dezelfde adviezen als boven en is ventileren een dringend advies.

Horeca

Wij sluiten vanaf 25 september de horeca doordeweeks. Alleen tijdens evenementen (voorstellingen en activiteiten waarbij een publiek is) is de horeca geopend tot uiterlijk 0.00 uur. De horeca is dan vooraf bij de inloop, de pauze en de nazit toegankelijk voor publiek. Podium Zuidhaege is in dat geval de organisator en neemt ook de controle, zoals die gebruikelijk is via de Corona app, voor haar rekening.